Αυτοπροσωπογραφίες


Είναι οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ από την Ιστορία της Ανθρωπότητας. Γνωρίζουμε τα έργα τους και τα αναγνωρίζουμε μόλις τα δούμε. Πώς όμως έμοιαζαν οι ίδιοι ή διαφορετικά, πως έβλεπαν οι ίδιοι τον εαυτό τους στον καμβά;

Goya

Caravaggio
                     
Vincent Van Gogh

Leonardo Da Vinci

Picasso

Salvador Dali

Kandinsky
Domenikos Theotokopoulos - El Grego


Comments