Καφετζής Γ. Δημήτριος: "Πάγος"

Τα χέρια μου δεν υπακούν
Ούτε αυτά πλέον ορίζω
Μικρά πουλιά τα χέρια μου
δίχως ορισμούς
διαταγές
θέλω και διαβεβαιώσεις


Ελεύθερα
όπως οι σιωπές σε τούτη την πόλη
Καμένα γιατί
σβησμένες αιτίες
αφορμές θολές

Όλα συγκλίνουν στο τέλος

Κύκλοι σαν πυρήνες φωτιάς
Από το τίποτα ως τις παγωμένες στάχτες
Από μέσα προς τα έξω

Ροές, Ιωλκός, 2015

Comments