Δημουλά: "Νὰ εἴχαμε μίαν ἄνοιξη.Μὴ γελᾷς.Μὲ πράγματα ποὺ δὲν ὑπάρχουν μὴ γελᾷς".Νὰ εἴχαμε μίαν ἄνοιξη. Μὴ γελᾷς. Μὲ πράγματα ποὺ δὲν ὑπάρχουν μὴ γελᾷς. Ἂς λένε τὰ πουλιὰ κι οἱ μυρωδιὲς στὰ πλάγια πῶς εἶναι Ἀπρίλης. Τὸ λένε τὰ πουλιὰ κι οἱ ἔρωτες τῶν ἄλλων. Ἐμένα μ᾿ ἐξαπατοῦνε οἱ θεοὶ κάθε ποὺ ἀλλάζει ὁ καιρός, κάθε ποὺ δὲν ἀλλάζει. Μὴ γελᾷς. Ἔαρ δὲν γίνεται μὲ ρίμες ἥλιοι-Ἀπρίλιοι, ἥλιοι-Ἀπρίλιοι, ὁμοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιῶν ἀνυπομονησία νὰ μυρίσουν. Δημοτικὰ τραγούδια ἀπ᾿ τὰ παράθυρα ποιὰ γυναῖ- ποιὰ γυναῖ- ποιὰ γυναῖκα θὰ σὲ πάρει, καὶ ὅλα τ᾿ ἄλλα τρόποι γιὰ νὰ πεθαίνουνε ἀνώδυνα τὰ ἡμερολόγια. Τὴν Κυριακὴ τραβάει σὲ μάκρος τῶν τραγουδιῶν ἡ ἀγωνία ποιὰ γυναῖ- ποιὰ γυναῖ- Ἄχ, οἱ λυπημένες φράσεις, οἱ λυπημένες λέξεις, στοὺς δρόμους τοὺς ἐμπορικούς, τὶς Κυριακὲς τὶς ἀνοιξιάτικες.

30 views0 comments